Xuất khẩu đường biển

Thông tin chung

Về dịch vụ


Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển luôn có những quy định cụ thể, cũng như các công đoạn diễn ra chặt chẽ và liên quan mật thiết với nhau. Vậy nên, nếu doanh nghiệp của bạn đang cần tìm một đối tác tin cậy có thể thay bạn thực hiện những nghiệp vụ đó thì đừng ngần ngại liên hệ và hãy lựa chọn Anh Phát Logistics.

Hướng dẫn

Quy trình xử lý

 1. Ký hợp đồng thương mại

  ØĐàm phán và ký kết hợp đồng

   Soạn dự thảo hợp đồng

  -Tên, số hợp đồng, ngày hợp đồng

  -Thông tin bên mua, bên bán

  -Thông tin hàng hóa (tên hàng, số lượng, đơn giá, trị giá, đơn vị tính, đơn vị tiền tệ……)

  -Điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán, thông tin bộ chứng từ xuất nhập khẩu, thời gian dự kiến giao hàng…..

  -Trách nhiệm các bên, thông tin ngân hàng, điều kiện bất khả kháng, điều kiện bảo hành (nếu có), điều khoản chung……

   Đàm phán, sửa đổi bổ sung dự thảo

   Hoàn thiện – kí kết hợp đồng


 2. Xin giấy phép xuất khẩu

  Xin giấy phép xuất khẩu

  -Trong trường hợp công ty của bạn chưa có giấy phép xuất khẩu. Bạn phải tiến hành xin giấy phép xuất khẩu dưới dạng xin một lần sử dụng cho nhiều lần.

 3. Booking tàu, lấy cont rỗng

  Booking và lấy container rỗng

  -Booking tàu: Trong trường hợp ký kết với các điều kiện giao hàng nhóm C trong Incoterms

  -Lấy container rỗng

 4. Chuẩn bị hàng, chứng từ

  ØChuẩn bị hàng xuất và kiểm tra hàng xuất, chuẩn bị chứng từ lô hàng

  -Đóng hàng vào container

  -Kiểm tra hàng hóa, kẹp seal

  -Sắp xếp chuẩn bị những chứng từ cần thiết liên quan đến lô hàng xuất khẩu


 5. Mua bảo hiểm

  Các bước công việc khác của Quy trình làm hàng xuất: mua bảo hiểm (Nếu người bán có trách nhiệm về rủi ro hàng hóa), làm CO…

 6. Thủ tục hải quan xuất khẩu

  ØLàm thủ tục hải quan xuất khẩu

  • tờ khai hải quan
  • ký tờ khai hải quan
  • phí, lấy tờ khai
  • lý tờ khai
  • sổ tàu
  • xuất tờ khai hải quan


 7. Giao hàng

  Giao hàng cho tàu và cung cấp các chứng từ liên quan cho người nhập khẩu

Con người

Chuyên viên tư vấn

Daniel Samuel
Giám đốc
but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the rel

Bạn có thể quan tâm