Xuất nhập khẩu tăng tốc, châu Á vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam

Xuất nhập khẩu tăng tốc, châu Á vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 6 tháng năm 2022 đạt 371,32 tỷ USD; trong đó, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 239,45 tỷ USD…

 Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đang dần khởi sắc trong những tháng cuối năm.Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đang dần khởi sắc trong những tháng cuối năm.

Theo số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 6/2022 đạt 65,07 tỷ USD, tăng 2,4% tương ứng tăng 1,53 tỷ USD so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% tương ứng tăng 52,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Sau 6 tháng, cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về xuất siêu với 743 triệu USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 6 tháng năm 2022 đạt 255,83 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 35,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, trong 6 tháng năm 2022, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 239,45 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,5%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ: 79,72 tỷ USD, tăng 20%; châu Âu: 39,07 tỷ USD, tăng 9,7%; châu Đại Dương: gần 9 tỷ USD, tăng 35,1% và châu Phi: 4,08 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% so với 6 tháng năm 2021.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 6/2022 đạt 32,84 tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng trước. Quy mô hàng hóa xuất khẩu của cả nước trong tháng 6/2022 tăng 1,92 tỷ USD đến từ các nhóm hàng: hàng dệt may tăng 415 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 337 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 314 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 266 triệu USD; giày dép tăng 253 triệu USD…

Tính chung 6 tháng năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu đạt 186,03 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 27,46 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: điện thoại các loại và linh kiện tăng 4,12 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 4,08 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,74 tỷ USD; hàng dệt may tăng 3,19 tỷ USD; hàng thủy sản 1,58 tỷ USD; giày dép các loại tăng 1,4 tỷ USD … so với cùng kỳ năm 2021.

10 nhóm hàng có mức tăng xuất khẩu lớn nhất trong 6 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan10 nhóm hàng có mức tăng xuất khẩu lớn nhất trong 6 tháng năm 2022.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong số các nhóm hàng xuất khẩu chính 6 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu với 29,17 tỷ USD, tăng 16,4%; tiếp đến là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 27,68 tỷ USD, tăng 15,6%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 21,2 tỷ USD, tăng 23,8%; Dệt may đạt 18,53 tỷ USD, tăng 20,8%; Giày dép đạt gần 11,8 tỷ USD, tăng 13,5%.


Từ chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 6/2022 đạt 32,23 tỷ USD, giảm 1,2% về số tương đối và giảm 383 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Trong đó có một số nhóm hàng giảm như: vải các loại giảm 293 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 213 triệu USD…

Bên cạnh đó, có một số nhóm hàng tăng như than các loại tăng 405 triệu USD; dầu thô tăng 204 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 128 triệu USD... so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 185,29 tỷ USD, tăng 15,5%, tương ứng tăng 24,86 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tăng mạnh nhất ở các nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 9,26 tỷ USD; xăng dầu các loại tăng 2,83 tỷ USD; than các loại tăng 2,49 tỷ USD; hóa chất tăng 1,3 tỷ USD…

10 nhóm hàng nhập khẩu có mức tăng cao nhất trong 6 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.10 nhóm hàng nhập khẩu có mức tăng cao nhất trong 6 tháng năm 2022.

Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trong số nhóm hàng nhập khẩu chính 6 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với 43 tỷ USD, tăng 27,4%, (tương ứng tăng 9,26 tỷ USD); tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 22,46 tỷ USD, giảm 2,1%; Nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may, da, giày đạt 14,71 tỷ USD, tăng 8,7% (tương ứng tăng 1,17 tỷ USD); Điện thoại các loại và linh kiện đạt 10,28 tỷ USD, tăng 13,5%.

Đáng chú ý, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong 6 tháng năm 2022 là 63.731 chiếc, giảm 21,4% (tương ứng giảm 17.352 chiếc) so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 6 tháng qua, xăng dầu các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 4,81 triệu tấn, với trị giá là hơn 5 tỷ USD, tăng 17,6% về lượng và tăng 128,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong 6 tháng năm 2022 tăng ở thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc nhưng giảm ở thị trường Malayxia, Thái Lan và Singapo. Cụ thể, nhập khẩu từ Hàn Quốc là 1,95 triệu tấn, tăng 104,5%; Trung Quốc là 391 nghìn tấn, tăng 92,3%; trong khi đó nhập khẩu từ Malaixia là 781 nghìn tấn, giảm 45,8%; Singapo là 636 nghìn tấn, giảm 15,8%; Thái Lan là 580 nghìn tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước.