Xuất khẩu “tăng tốc”, cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu

Xuất khẩu “tăng tốc”, cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu

Trong tháng 6/2022, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh hơn nhập khẩu. Với kết quả này, cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu với 276 triệu USD. Tính chung 6 tháng năm 2022, xuất siêu 710 triệu USD…

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2022 đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2022 đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, trong tháng 6/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 65,02 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%; nhập khẩu tăng 15,5%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 710 triệu USD.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.Xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 6/2022 ước đạt 32,65 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng trước. Tính chung quý 2/2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,8 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,7% so với quý 1/2022.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6/2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 49,26 tỷ USD, tăng 20%, chiếm 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 136,68 tỷ USD, tăng 16,3%, chiếm 73,5%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 có 28 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,8%).

Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,7%, giảm 0,2 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,8%, giảm 0,6 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 3,1%, tăng 0,5 điểm phần trăm.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 phân theo nhóm hàng.Nguồn: Tổng cục Thống kê.Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 phân theo nhóm hàng.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2022 ước đạt 32,37 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Tính chung quý II/2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 97,6 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11,3% so với quý 1/2022.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6/2022, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 185,23 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 65,23 tỷ USD, tăng 15,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 120 tỷ USD, tăng 15,6%.

Trong 6 tháng năm 2022 có 30 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 87% tổng kim ngạch nhập khẩu.