Từ 01/7/2022, hàng loạt loại phí, lệ phí sẽ tăng trở lại

Từ 01/7/2022, hàng loạt loại phí, lệ phí sẽ tăng trở lại

Theo Thông tư 120/2021/TT-BTC, từ ngày 01/7/2022 hàng loạt loại phí, lệ phí sẽ tăng trở lại sau thời gian tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định 37 khoản phí, lệ phí được giảm từ 10 – 50% mức thu trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Kể từ ngày 01/7/2022, mức thu các khoản phí, lệ phí sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) điều chỉnh các khoản phí, lệ phí đó. Trong đó, có các khoản phí, lệ phí có thể tăng đến 50%, đơn cử như:

- Lệ phí cấp Căn cước công dân;

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

- Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

- Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước;

- Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

- Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy;...

Xem chi tiết các khoản phí, lệ phí từ ngày 01/7/2022 tại Thông tư 120/2021/TT-BTC .