TP Hải Phòng phát triển dịch vụ logistics hiện đại, thông minh, hiệu quả, đẳng cấp quốc tế

TP Hải Phòng phát triển dịch vụ logistics hiện đại, thông minh, hiệu quả, đẳng cấp quốc tế

Thành phố Hải Phòng phát triển dịch vụ logistics hiện đại, thông minh, hiệu quả, đẳng cấp quốc tế, phù hợp với bối cảnh, tình hình phát triển chung của Thành phố, đặc biệt chú trọng đến logistics hàng không, hàng hải.


Đó là nội dung Thông báo số 39/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.


Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố và những thành tựu quan trọng đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước trong năm 2021.


Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành phố còn những tồn tại, hạn chế như: quy mô kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và với sự đầu tư, quan tâm của Trung ương; phát triển văn hóa chưa ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác; hiệu quả quản trị hành chính công và công tác chuyển đổi số của Thành phố chưa được cải thiện (nhiều chỉ số như hiệu quả quản trị và hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, mức độ chuyển đổi số còn ở vị trí khiêm tốn trên bảng xếp hạng cả nước); phát triển dân số cơ học chưa tương xứng với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Thành phố, thiếu nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; thu ngân sách mặc dù đạt cao nhưng tỷ trọng thu nội địa chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát cảng container quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng


Về định hướng trong thời gian tới, Thành phố khẩn trương triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng,

Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ, Nghị quyết 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.


Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững về an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội. Trong đó, phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, hiện đại; du lịch theo hướng du lịch sinh thái, chất lượng cao; dịch vụ theo hướng tiên tiến, thông minh, thuận lợi; nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.


Phát triển hài hòa trên mọi lĩnh vực, nhất là phát triển văn hóa phải tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng; có kế hoạch tăng dân số cơ học và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phải xác định nguồn lực bên trong (với ba trụ cột là con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử) là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết định còn nguồn lực bên ngoài (nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị…) là quan trọng và đột phá.


Phát huy tối đa lợi thế cảng biển Lạch Huyện là cảng nước sâu hiện đại, lớn nhất khu vực miền Bắc nên việc quản lý, thiết kế cảng phải theo mô hình quản trị hiện đại, quản lý bằng công nghệ số, đẩy mạnh tự động hóa, xây dựng cảng xanh, sạch, không gây ô nhiễm môi trường; đầu tư phát triển các khu công nghiệp lớn theo mô hình 5 trong 1, hạ tầng đồng bộ công nghiệp, dịch vụ, thành phố thông minh, y tế, giáo dục.


Cần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm kết nối vùng, liên kết vùng; thành phố Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn nữa cho cả nước để đưa đất nước cùng phát triển, xứng đáng với sự quan tâm, đầu tư rất lớn từ Trung ương và điều kiện tự nhiên nhiều tiềm năng, lợi thế của Thành phố.


Thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn


Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, các nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.


Thành phố cần tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, thành công để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành việc tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi trong tháng 12 năm 2021, hoàn thành tiêm mũi thứ 3 trong quý I năm 2022 và hoàn thành tiêm vaccine cho lứa tuổi 12-17 trong tháng 01 năm 2022.


Nghiên cứu xây dựng quy hoạch Thành phố bài bản, chiến lược, có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới để nhận diện, phát huy tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực đất đai, rừng, nước, tài nguyên thiên nhiên sẵn có của Thành phố. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao một số chỉ số hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển dịch vụ logistics hiện đại, thông minh, hiệu quả, đẳng cấp quốc tế, phù hợp với bối cảnh, tình hình phát triển chung của Thành phố, đặc biệt chú trọng đến logistics hàng không, hàng hải.


Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia trên biển, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân; không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân, phát triển xứng tầm với vị thế, vai trò của một thành phố lớn, giàu truyền thống lịch sử - cách mạng, xứng đáng với mong muốn của nhân dân Hải Phòng và đồng bào cả nước.


Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng


Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với các kiến nghị của thành phố Hải Phòng theo hướng giải quyết các cơ chế chính sách, phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của Thành phố. Thành phố lựa chọn các Dự án có tính khả thi, đủ thời gian, điều kiện, nguồn lực, năng lực để triển khai cho hiệu quả.