Thay đổi cách viết tên nước Thổ Nhĩ Kỳ trên C/O

Thay đổi cách viết tên nước Thổ Nhĩ Kỳ trên C/O

Tổng cục Hải quan vừa có các thông báo gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc sử dụng tên nước trên C/O và thông báo tên, mẫu dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi.
Theo đó, trên cơ sở thông báo từ Cơ quan Hiệp định Quốc tế và EU thuộc Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng cục Hải quan thông báo về việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tên nước “Türkiye” trên C/O thay cho “Turkey”, “Türkei” hoặc “Turquie” đã được sử dụng trước đây.


Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng có thông báo cập nhật tên và mẫu dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi gồm: tên và mẫu dấu của cơ quan có thẩm quyền ký C/O mẫu EAV của Cộng hòa Ca-dắc-xtan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu và mẫu dấu của cơ quan có thẩm quyền ký C/O mẫu EAV của Liên bang Nga.