Tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về Cơ chế một cửa, kiểm tra chuyên ngành

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về Cơ chế một cửa, kiểm tra chuyên ngành

Ngành Hải quan tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), kiểm tra chuyên ngành.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về Cơ chế một cửa, kiểm tra chuyên ngành

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp.

Ngày 15/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp liên quan đến thực hiện các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) tại phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban (ngày 5/8/2022).

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Quản lý rủi ro, Văn phòng Tổng cục Hải quan.

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, thời gian còn ít trong khi khối lượng công việc, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra rất lớn, do đó, để đảm bảo tiến độ, chất lượng, các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Tổng cục trưởng yêu cầu tập trung thực hiện tốt, hiệu quả việc hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo NSW gắn với Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai NSW và Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung; xây dựng Kế hoạch hành động triển khai NSW, thúc đẩy công nghiệp logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2022 - 2026.

Tổng cục trưởng yêu cầu việc thực hiện các nội dung liên quan phải quát triệt tinh thần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng kinh nghiệm của các nước phát triển hàng đầu thế giới.

Tại buổi làm việc, theo phân công của Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành điều hành việc tham gia ý kiến của đại diện các đơn vị. Phó Tổng cục trưởng yêu cầu, ngoài việc đề xuất, kiến nghị giải pháp, các đơn vị phải nêu rõ lộ trình, kế hoạch thực hiện.

Theo báo cáo tại phiên họp lần thứ 8, đến 30/6, có 249/261 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, với gần 4,95 triệu hồ sơ của hơn 55 nghìn doanh nghiệp.

Riêng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 các bộ, ngành kết nối được 42 thủ tục, trong đó năm 2021 có 36 thủ tục và 6 tháng đầu năm nay là 6 thủ tục; ngoài ra có 2 thủ tục được nâng cấp, cập nhật.