Phối hợp tạo thuận lợi trong kiểm định, phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Hải Phòng

Phối hợp tạo thuận lợi trong kiểm định, phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Hải Phòng

Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan) nhằm thực hiện thống nhất, nâng cao hiệu quả trong công tác phân tích để phân loại và kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Phối hợp tạo thuận lợi trong kiểm định, phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Hải Phòng


Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Trương Bình An và Phó Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan Phan Hải Nam thay mặt đơn vị ký Quy chế phối hợp. Ảnh: T.Bình.


Ngày 24/6, tại Hải Phòng diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Kiểm định hải quan.

Quy chế quy định sự phối hợp hoạt động giữa Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Kiểm định hải quan nhằm thực hiện thống nhất, nâng cao hiệu quả trong công tác phân tích để phân loại và kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quy chế mới sẽ thay thế Quy chế số 8251/QCPH-HQHP-CCKĐ2 được ký kết giữa Cục Hải quan Hải Phòng và Chi cục Kiểm định hải quan 2 (Cục Kiểm định hải quan) vào năm 2019.

Nội dung phối hợp tập trung vào các nội dung: tiếp nhận hồ sơ, giao nhận mẫu phân tích để phân loại và kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập nhẩu; phối hợp trong việc làm rõ kết quả phân tích để phân loại, kiểm định theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu phân tích, kiểm định.

Ngoài ra, hai đơn vị tăng cường phối hợp trong cung cấp thông tin về các trường hợp gửi mẫu không đúng đối tượng, mẫu không đáp ứng theo quy định về niêm phong hoặc vì lý do khác bị trả lại; các trường hợp quá thời hạn chưa có kết quả phân tích, kiểm định hoặc đã có kết quả phân tích, mã số đề xuất nhưng chưa có kết quả phân loại.

Phối hợp tạo thuận lợi trong kiểm định, phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Hải Phòng

Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Lễ ký. Ảnh: T.Bình.

Nội dung phối hợp khác là lấy mẫu phân tích để phân loại trong trường hợp nhận được văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan hoặc văn bản của đơn vị gửi yêu cầu phân tích có trích dẫn số, ngày văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan...

Như đề cập ở trên, ngày 20/6/2019, Cục Hải quan Hải Phòng và Chi cục Kiểm định hải quan 2 (Cục Kiểm định hải quan) ký quy chế phối hợp trong công tác phân tích, phân loại và kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Quy chế số 8251/QCPH-HQHP-CCKĐ2).

Quá trình thực hiện Quy chế số 8251 đã tạo thuận lợi trong việc trao đổi thông tin giữa Cục Hải quan Hải Phòng và Chi cục Kiểm định hải quan 2 trong công tác phân tích, phân loại, kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cụ thể, làm rõ kết quả phân tích, phân loại, kiểm định theo hồ sơ yêu cầu phân tích, kiểm định; cung cấp thông tin về trường hợp gửi mẫu không đúng đối tượng, mẫu không đáp ứng theo quy định, về niêm phong hoặc vì lý do khác nên bị trả lại; các trường hợp quá thời hạn chưa có kết quả phân tích, kiểm định hoặc đã có kết quả phân tích, mã số đề xuất nhưng chưa có kết quả phân loại...

Đáng chú ý, công tác phối hợp góp phần giảm chi phí, thời gian, khối lượng công việc của công chức tại các chi cục thuộc Cục Hải quan Hải Phòng và chuyên viên thuộc Chi cục Kiểm định hải quan 2 nhưng vẫn đạt được hiệu quả thu nộp ngân sách nhà nước...

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, những công tác phối hợp theo Quy chế số 8251 cũng bộc lộ những hạn chế, vì vậy, Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Kiểm định hải quan đã trao đổi, thống nhất xây dựng quy chế phối hợp mới.

Phối hợp tạo thuận lợi trong kiểm định, phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Hải Phòng

Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan Đỗ Văn Quang phát biểu ý kiến tại Lễ ký. Ảnh: T.Bình.

Quy chế mới có những bổ sung đáng chú ý như: bổ sung nội dung phối hợp đối với trường hợp lấy mẫu phân tích để phân loại theo chỉ dẫn rủi ro trên hệ thống VNACCS/VCIS; bổ sung nội dung kịp thời khai thác, sử dụng Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với mẫu hàng gửi phân tích để phân loại sau khi Thông báo đã được cập nhật trên hệ thống văn bản và điều hành tập trung của Tổng cục Hải quan (Edoc)...

Phát biểu tại Lễ ký, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ mong muốn hai đơn vị sẽ triển khai hiệu quả các nội dung phối hợp với mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồng tình với quan điểm của lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan Đỗ Văn Quang cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục, nhất là Chi cục Kiểm định hải quan 2 thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung liên quan để góp phần thông quan hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.