Phân biệt hàng LCL và hàng Consol

Phân biệt hàng LCL và hàng Consol

Trong thực tế, có những trường hợp người gửi hàng không có đủ hàng cho nguyên 1 container, họ chỉ có những lô hàng nhỏ, có thể là vài m3 hàng hoặc vài kiện, vài tấn hàng. Nếu sử dụng nguyên 1 container (1 FCL) thì có thể rất tốn kém chi phí.

Phân biệt hàng LCL và hàng Consol

Hàng LCL và Consol khác nhau như thế nào?

Trong thực tế, có những trường hợp người gửi hàng không có đủ hàng cho nguyên 1 container, họ chỉ có những lô hàng nhỏ, có thể là vài m3 hàng hoặc vài kiện, vài tấn hàng. Nếu sử dụng nguyên 1 container (1 FCL) thì có thể rất tốn kém chi phí.

Họ sẽ giao những lô hàng, kiện hàng nhỏ lẻ này cho các hãng vận tải và đưa vào kho khai thác hàng lẻ (Container Freight Station)


Những kiện hàng, lô hàng lẻ như thế này được gọi là LCL (Less than Container Load).

Các hãng tàu, hãng vận chuyển sẽ gom những lô hàng lẻ này từ nhiều Chủ hàng (shipper) lại và đóng thành 1 container nguyên (FCL)

Kết quả hình ảnh cho lcl consolidation

Trong những trường hợp này, dù hàng hóa sẽ được đóng vào nguyên 1 container, nhưng do có nhiều chủ hàng (Shipper), hãng vận chuyển sẽ phát hành vận đơn riêng cho các chủ hàng khác nhau.

Các vận đơn này sẽ ghi chú điều kiện giao hàng là CFS / CFS.. Điều này có nghĩa là trách nhiệm của hãng vận tải sẽ chịu bắt đầu từ lúc nhận hàng ở kho CFS (Container Freight Station) tại cảng bốc hàng (Port of Loading) và hoàn thành tại kho CFS tại cảng dỡ hàng (Port of Discharge)

Phần cước phí vận chuyển cho các lô hàng lẻ này được hãng tàu tính (charge) trực tiếp cho người gửi hàng tương ứng với số lượng hàng hóa mà họ đã nhận được từ người gửi hàng (Shipper)

Tuy nhiên, ở một số quốc gia, các hãng tàu không cung cấp dịch vụ vận tải biển với hàng lẻ LCL mà các dịch vụ này được xử lý bởi các Đơn vị khai thác hàng lẻ (Groupage Operators)

Theo đó, hàng lẻ LCL được vận chuyển đến nhà kho để đóng gói trong container. Việc thu gom hàng LCL từ các chủ hàng khác nhau và đóng gói vào chung một container được gọi là Gom Hàng (Consolidation) . Và bên trực tiếp xử lý việc như vậy được gọi là Bên gom hàng Consolidators (Groupage Operators) ..

Trong trường hợp hàng consol, bên gom hàng (consolidator) phát hành vận đơn thứ cấp (House BL) cho các chủ hàng và sẽ giữ Vận đơn chủ (master BL) từ hãng tàu (Lines) cho container FCL họ đặt booking với hãng tàu và sẽ thể hiện họ(Consolidator) là người gửi hàng (Shipper) trên vận đơn.