Hải quan Hải Phòng đưa vào hoạt động thêm 2 máy soi container

Hải quan Hải Phòng đưa vào hoạt động thêm 2 máy soi container

Cục Hải quan Hải Phòng chuẩn bị đưa thêm 2 máy soi container di động M60 vào hoạt động chính thức từ ngày 8/8/2022 tại cảng Vip Green và cảng Đình Vũ.Hiện nay Cục Hải quan Hải Phòng đang vận hành 3 máy soi container di động đặt tại các cảng: Lạch Huyện, Tân Vũ, Nam Hải Đình Vũ và 1 Hệ thống máy soi cố định đặt tại Trung tâm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi container.


Việc đưa thêm 2 máy soi container di động vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tạo thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, đáp ứng yêu cầu quản lý và công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của cơ quan Hải quan.


Cùng đó, để công tác soi chiếu phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Hải Phòng phân bố địa bàn hàng hóa chuyển đi soi chiếu như sau:


Hệ thống máy soi di động đặt tại cảng Tân Vũ thực hiện soi chiếu cho các lô hàng lưu giữ tại cảng Tân Vũ.


Hệ thống máy soi di động đặt tại cảng Nam Hải Đình Vũ thực hiện soi chiếu cho các lô hàng lưu giữ tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Mipec (MPC Port).


Hệ thống máy soi di động đặt tại cảng Lạch Huyện thực hiện soi chiếu cho các lô hàng lưu giữ tại cảng Lạch Huyện.


Hệ thống máy soi di động đặt tại cảng Vip Green thực hiện soi chiếu cho các lô hàng lưu giữ tại cảng Vip Green.


Hệ thống máy soi di động đặt tại cảng Đình Vũ thực hiện soi chiếu cho các lô hàng lưu giữ tại cảng Đình Vũ, PTSC Đình Vũ, Tân Cảng 189.


Hệ thống máy soi cố định đặt tại Trung tâm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi container thực hiện soi chiếu cho các lô hàng xuất nhập khẩu lưu giữ tại các cảng Nam Hải, Đoạn Xá, Transvina, Greenport, Chùa Vẽ, Tân Cảng 128, Hải An và các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong các trường hợp khác, cần thiết phải thực hiện soi chiếu tại máy soi cố định và được phê duyệt của Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được ủy quyền.