Gần 300 tỷ USD xuất nhập khẩu thuộc về doanh nghiệp FDI

Gần 300 tỷ USD xuất nhập khẩu thuộc về doanh nghiệp FDI

Hết tháng 7, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 69% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Gần 300 tỷ USD xuất nhập khẩu thuộc về doanh nghiệp FDI

Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, hế tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 433,6 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 57,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 299,26 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 39,81 tỷ USD) và chiếm 69% tổng kim ngạch cả nước; khối doanh nghiệp trong nước là 134,34 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng tăng 17,65 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, về xuất khẩu doanh nghiệp FDI đóng góp 159 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 22,23 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,2% tổng kim ngạch của cả nước.

Doanh nghiệp FDI góp mặt trong toàn bộ các nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong đó ưu thế gần như tuyệt đối ở 2 nhóm hàng lớn nhất là điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Trong đó, điện thoại và linh kiện chiếm đến 99,73%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 98,33%.

Ngoài ra, doanh nghiệp FDI cũng chiếm tỷ trọng cao hơn doanh nghiệp trong nước ở các nhóm hàng lớn khác là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may; giày dép…

Về nhập khẩu, hết tháng 7 kim ngạch của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 140,26 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 17,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, hết tháng 7, doanh nghiệp FDI xuất siêu 18,74 tỷ USD.