Công văn 3159/TCHQ-TXNK ngày 01/8/2022 V/v chấn chỉnh phân loại hàng hóa (HS code Vải giả da, HS code VẢI KHÔNG DỆT KẾT HỢP VỚI PLASTIC, HS code VẢI KHÔNG DỆT THẤM TẨM VÀ TRÁNG PHỦ PLASTIC).

Công văn 3159/TCHQ-TXNK ngày 01/8/2022 V/v chấn chỉnh phân loại hàng hóa (HS code Vải giả da, HS code VẢI KHÔNG DỆT KẾT HỢP VỚI PLASTIC, HS code VẢI KHÔNG DỆT THẤM TẨM VÀ TRÁNG PHỦ PLASTIC).

Công văn 3159/TCHQ-TXNK ngày 01/8/2022 V/v chấn chỉnh phân loại hàng hóa (HS code Vải giả da, HS code VẢI KHÔNG DỆT KẾT HỢP VỚI PLASTIC, HS code VẢI KHÔNG DỆT THẤM TẨM VÀ TRÁNG PHỦ PLASTIC).


Qua rà soát trên hệ thống nghiệp vụ Hải quan và công tác trực ban, phát hiện còn tình trạng khai báo đối với mặt hàng VẢI KHÔNG DỆT KẾT HỢP VỚI PLASTIC, thường là mặt hàng “VẢI GIẢ DA" được tạo thành từ VẢI KHÔNG DỆT THẤM TẨM VÀ TRÁNG PHỦ PLASTIC, chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, chưa đủ cơ sở để áp mã hàng hóa và còn tỉnh trạng phân loại không chính xác tại đối với mặt hàng trên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1. Việc khai báo tại địa phương:


(1) Khai báo tên hàng không đầy đủ: không nêu rõ thành phần, định lượng vải và plastic, không nêu cách thức gia công, kết hợp của các vật liệu tạo thành sản phẩm, công dụng hàng hóa, ... không đủ cơ sở xác định mã số cụ thể. Ví dụ:


- Tờ khai số 102422909040/A12/5IBE ngày 04/01/2019 tại Chi cục Hải quan Cảng Cát Lở Vũng Tàu có tên hàng khai báo là “Tấm nhựa (da nhân tạo PU-Giả da, nhựa polyurethane xốp và vải không dệt, sản xuất giày, hàng mới 100%)", mã số khai báo 3921.13.91;


- Tờ khai số 104068958560/A12/47NF ngày 04/6/2021 tại Chi cục Hải quan Thống Nhất có tên hãng khai báo "HA/02A#&Da nhân tạo (vải không dệt trắng phủ nhựa PU) - 54" TRIMY (279 M)" mã số khai báo 5603.94.00.


(2) Khai báo tên hàng không phù hợp với mã số khai bảo. Ví dụ:


- Tờ khai số 102534314410/E21/48CG ngày 15/3/2019 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho có tên khai báo "154M=&Giả da (thành phần chính làm từ vải không dệt) NB-GREEN 54" - BEZW00000075", mã số khai báo 3920.99.90.


- Tờ khai số 102467867020/E31/03CD ngày 29/01/2019 tại Chi cục Hải - quan Thái Bình có tên khai báo "EyelidGray-FBFeltGray100%poly#&Miếng đệm mắt bằng vải không dệt màu xám 100% polyester", mã số khai báo 3920.69.90.


- Tờ khai số 104049359740/A11/02C1 ngày 27/5/2021 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 có tên hàng khai báo “Dải nhựa có bọc vải không dệt bên ngoài (PULL TYPE CLOTH) 30mm 1000m, dùng để trang trí và định hình điểm nhấn trên lưng ghế . Phụ kiện đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%", mã số khai báo 3921.90.90.


2. Về phân loại hàng hóa:


Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;


Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017:


- Việc phân loại mặt hàng “vải giả da” được tạo thành từ vải không dệt và plastic phải căn cứ vào thành phần vải không dệt/ plastic, tỷ trọng vải không dệt plastic, phương thứ