Mức thu phí hạ tầng cảng biển hiện tại là bao nhiêu

Mức thu phí hạ tầng cảng biển hiện tại là bao nhiêu

1. Mức thu phí hạ tầng cảng biển


Theo Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND, mức thu phí hạ tầng cảng biển như sau:

Số TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thu phí

1

Hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu 

 Container 20ft

đồng/cont

2.200.000

 

 Container 40ft

đồng/cont

4.400.000

 

 Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container

đồng/tấn

50.000

2

Hàng hóa xuất nhập khẩu

 

 

2.1

Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài TP.HCM 

 Container 20ft

đồng/cont

500.000

 

 Container 40ft

đồng/cont

1.000.000

 

 Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container

đồng/tấn

30.000

2.2

Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai tại TP.HCM 

Container 20ft

đồng/cont

250.000

 

Container 40ft

đồng/cont

500.000

 

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container

đồng/tấn

15.000

2. Đối tượng nộp phí hạ tầng cảng biển

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm tổ chức cá nhân mở tờ khai hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh và ngoài thành phố Hồ Chí Minh)

*Trường hợp miễn thu phí: Miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.